شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

نتایج انتخاب نمایندگان مجمع عمومی مرحله اول

با سلام

ضمن تشکر از حضور شما سهامداران محترم در انتخاب نمایندگان مجمع عمومی مرحله اول نتایج  انتخابات در هشت حوزه انتخابی به شرح زیر اعلام میگردد.

نتایج