شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

گزارش عملکرد شرکت در مجمع عمومی

 

 

برای دانلود پی دی اف گزارش هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی روی اینجا کلیلک کنید.