شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

هیئت موسس

۱- علیرضا غیور – معاون فرماندار گلپایگان

۲-محمد اسماعیل علیشاهی-فرمانده سپاه گلپایگان

۳-صادق یاوری-بازنشسته سپاه

۴-جواد گرامی- بازنشسته سپاه

۵-سید مرتضی حسینی – رئیس خانه صنعت و معدن گلپایگان

۶-حسین زاهدی – مدیر اداره بهره برداری آب

۷-محمد عباسی – مدیر اسبق جهاد و معاون اسبق فرمانداری

۸-مصطفی توکل – بازنشسته آموزش و پرورش

۹-دکتر محمد نقدی – پزشک عمومی

۱۰-سید مهدی شریعت – رئیس دانشگاه پیام نور گلپایگان

۱۱- محمد شریفی – معتمد و رئیس اتاق اصناف

۱۲- محمد منعمی – رئیس دانشکده فنی و حرفه ای پسران گلپایگان

۱۳-مهدی اشراقی – رئیس  سابق اداره آموزش و پرورش گلپایگان

۱۴-محسن فیاضی – عضو هیات مدیره شرکت سدید قطعه

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد