شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

قابل توجه سهامداران محترمی که اقساط خود را پرداخت ننموده اند

قابل توجه سهامداران محترم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان:

 

به استحضار سهامداران محترمی که اقساط تعهد شده خود را پرداخت ننموده اند می رساند، باتوجه به مصوبه مجمع عمومی حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۳/۰۷ مهلت دارند نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد از این تاریخ شرکت نسبت به واگذاری آن بخش از سهام که اقساط آن پرداخت نشده است به افراد دیگر اقدام خواهد نمود.