شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

فرم هم اندیشی

سهامدار محترم
به منظور بهره گیری از استعدادها و توانمندیها و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت اعضاء محترم ،شرکت اقدام به تشکیل کارگروه هم اندیشی نموده است خواهشمند است در صورت تمایل فرم ذیل را تکمیل و ارسال فرمایید.
با سپاس

  مشخصات فردی

  نام
  نام خانوادگی
  نام پدر
  شماره شناسنامه
  کد ملی
  تاریخ تولد
  ایمیل
  شماره تماس

  وضعیت تحصیلی

  رشته تحصیلی
  آخرین مدرک تحصیلی
  دانشگاه محل تحصیل

  وضعیت اشتغال

  محل کار
  پست سازمانی
  سابقه کار

  وضعیت آموزشی

  دوره های آموزشی طی شده را نام ببرید
  خلاصه ای از سوابق مدیریتی، اجرایی، علمی و آموزشی خود را ذکر نمایید

  موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

  موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد