شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

شرایط عضویت سهامداران محترم در هیات مدیره شرکت اقماری خدماتی

قابل توجه سهامداران محترم

باتوجه به مصوبه مجمع عمومی مبنی بر ایجاد شرکت اقماری خدماتی به افراد با مشخصات و سوابق به شرح جدول ذیل جهت عضویت در هیات مدیره شرکت خدماتی نیاز است . واجدین شرایط حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۲/۰۹ با مراجعه به دفتر شرکت تصویر مدرک تحصیلی و سوابق بیمه را تحویل نمایند .

 

ردیف مدرک تحصیلی گرایش تعداد نفرات سایر شرایط
۱ کارشناس کشاورزی ترجیحا فضای سبز ۱
۲ کارشناس مکانیک تمام گرایش ها-ترجیحا سیالات ۱
۳ کارشناس تمام گرایش ها ۱ -داشتن حداقل۲۵ سال سن

-داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت سیاحتی و گردشگری

-آشنایی کامل با یکی از زبانهای خارجه ترجیحا انگلیسی

-ارائه گواهینامه فارغ التحصیلی از آموزشگاه ها و مراکز آموزش عالی  و مدارس حرفه ای خدمات مسافرتی  و سیاحتی ،جهانگردی