شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

آزمون استخدام کارشناس روابط عمومی

 

به استحضار افرادی که نسبت به ثبت نام آزمون استخدامی روابط عمومی شرکت توسعه و عمران اقدام نموده اند می رساند، منابع ، زمان و مکان آزمون به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

منابع آزمون:

روزنانه نگاری نوین تالیف دکتر نعیم بدیعی و حسین قندی
وسایل ارتباط جمعی تالیف دکتر کاظم معتمد نژاد
مبانی ارتباط جمعی تالیف دکتر سید محمد دادگردان

 

زمان برگزاری آزمون:  پنج شنبه مورخ ۹۵/۲/۳۰ ساعت ۱۰ صبح
مکان برگزاری آزمون:  بلوار سلمان فارسی – دانشکده فنی شهدا