شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

دعوت به همکاری

شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستانی گلپایگان در نظر دارد نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز جایگاه سوخت شرکت توسعه وعمران ،از بین آقایان  با مدرک تحصیلی دیپلم که سهامدار شرکت تعاونی توسعه وعمران نیز باشند ،با برگزاری آزمون و انجام مصاحبه حضوری، اقدام نماید.لذا سهامداران عزیزی که دارای شرایط زیربوده وعلاقه مند به کار در جایگاه سوخت می باشند حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ جهت ثبت نام ، ارائه مدارک و تکمیل فرم تقاضانامه  به دفتر شرکت واقع در :گلپایگان ،خیابان غدیر (اداره تعاون سابق )مراجعه نمایند.

*شرایط: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران – داشتن حداقل ۱۸ سال تمام – دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم – داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم – متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور – نداشتن سابقه محکومیت  کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد – عدم عضویت در احزاب  وگروه های غیر قانونی – برخورداری از سلامت جسمی،روانی وعدم اعتیاد به مواد مخدر- عضویت  داشتن و سهامدار بودن در شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستانی گلپایگان

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

کپی مدارک شناسائی(شناسنامه و کارت ملی) – دو قطعه عکس جدید پشت نویسی شده – کپی مدرک تحصیلی –  کپی کارت پایان خدمت – تکمیل فرم ثبت نام (  لطفا مدارک در یک پوشه فنر دارارائه گردد)

*مدارک مربوط به عدم سوء پیشینه ،سلامتی روحی وجسمی و عدم اعتیاد در صورت قبولی در آزمون وگزینش در مصاحبه حضوری ،قبل از انعقاد قرارداد اخذ می گردد.

* در شرایط مساوی افرادی  که دارای سابقه فعالیت مرتبط وتجربه کاری باشند، در اولویت هستند