شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

حضور مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان در جمع اعضای هیات مدیره شرکت توسعه و عمران

در راستای اهداف کوتاه مدت و میان مدت شرکت جناب اقای دکتر مومنی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان در مورخ ۹۴/۱۰/۱۱ با توجه به دعوت قبلی از ایشان در جمع اعضای هیات مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان گلپایگان حضور یافت و در خصوص پروژه های در دست اقدام جمعیت هلال احمر و سرمایه گذاری شرکت مواردی را از قبیل ساخت ساختمان جدید هلال احمرو معرفی زمین های مستعد سرمایه گذاری و موارد دیگر را عنوان نمودند در پایان مقرر گردید موارد مطروحه در جلسات هیات مدیره مورد بررسی و طرح هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد بررسی و نتیجه اعلام گردد.