شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

حضور اعضای هیات مدیره شرکت توسعه و عمران در دفتر اقای مهندس سیف الهی

به منظور بهره مندی از تجارب سازمان عمران زاینده رود با توجه به ایجاد منطقه گردشگری چادگان توسط این سازمان اعضای هیات مدیره شرکت توسعه و عمران در مورخ۹۴/۱۰/۲۷٫ در  دفتر اقای سیف الهی معاون اسبق عمرانی استانداری حضور یافتند در این جلسه که جناب اقای دکتر صافی رییس هیات مدیره و جناب اقای رضوانی مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود نیز حضور داشتند مواردی که باید در تحصیل زمین منطقه گردشگری و انجام فرایند های قانونی طی شود و همچنین تسهیل گری هایی که در این زمینه وجود  دارد در اختیار اعضا قرار گرفت و رمز موفقیت شرکت را صبوری و پشت سرگذاشتن کلیه موانع با توجه به پشتوانه و اعتماد مردمی اعلان نمودند. همچنین با توجه به موضوع فعالیت شرکت انجام امور اقتصادی کوتاه مدت به اعضای هیات مدیره توصیه گردید.