شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

برگزاری جلسه مشترک اعضای هیأت موسس و هیأت مدیره

در روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۸ بنا به دعوت قبلی ،جلسه مشترک اعضای هیات موسس و هیات مدیره در محل شرکت توسعه و عمران برگزار گردید . در این جلسه رییس محترم هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و تعدادی از اعضای هیات مدیره ،گزارشی از روند اخذ زمین جهت ایجاد منطقه نمونه گردشگری ارائه نمودند و در ادامه بحث طرحهای کوتاه مدت و میان مدت مطرح و حاضرین دیدگاههای خود را مطرح نمودند.

 

 

 

photo_2016-02-19_17-41-22

photo_2016-02-19_17-41-12

photo_2016-02-19_17-41-27

photo_2016-02-19_17-41-17