شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده(نوبت اول)

با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت اباعبدا… (ع)

به استحضار می رساند در تاریخ ۹۷/۶/۲۲ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت اول)شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان باحضور ۵۹ نفر (۸۰ درصد) نمایندگان منتخب  در محل سالن اجتماعات دبستان شهید احمدی برگزار گردید.

در این جلسه طبق آگهی دعوت در قسمت اول گزارش هیات مدیره و بازرسان قرائت سپس با توضیحات ارائه شده و رای گیری از اعضا صورتهای مالی منتهی به سال ۹۶ به تصویب رسید. دیگر مصوبات مجمع

۱- جهت انجام پروژه های مجموعه گردشگری ترنگ از طریق BOTو یا سایر روشها در جهت صرفه و صلاح شرکت تصمیم گیری به هیات مدیره تفویض اختیار شد.۲-با عنایت به شرایط اقتصادی روز کشورو روشهای پیشنهادی آیین نامه معاملات جهت انجام پروژه ها و نظر به اخذ رتبه شرکت اقماری عمرانی زیرمجموعه شرکت هلدینگ مقرر گردید براساس تبصره ۵ ماده ۷ آیین نامه کمسیون معاملات اجرای پروژه های عمرانی از طریق امانی یا پیمان مدیریت با شرایط عنوان شده در مجمع عمومی انجام شود.

در بخش دوم جلسه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان انجام شد که نتایج به شرح ذیل اعلام میگردد:

اعضاءاصلی هیات مدیره ۱- مجتبی صفایی ۲- عباس خرمی ۳- محمد خوشنویسان ۴-محمد عباسی ۵- حسین زاهدی ۶- مصطفی توکلی ۷- مهدی علی آبادی

اعضاء علی البدل هیات مدیره ۱-محمداسماعیل علیشاهی ۲- مظفر بزرگی ۳- مجیدعظیمی ۴-حمیدرضا عباسی   

بازرسین اصلی ۱-سیدعلی تهوری ۲- حجت اله داودوندی ۳- مریم جاوید

بازرس علی البدل عطاء شریفی       

روابط عمومی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان