شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

اطلاعیه مهم ؛ تکمیل مدارک

سهامداران محترم؛

لطفا هرچه سریع تر یک سری فتوکپی شناسنامه و کارت ملی خود را در یک برگ a4 به صورت واضح و خوانا تحویل دفتر شرکت نمایید.
هیات مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان گلپایگان