شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

تماس با ما

نشانی : گلپایگان – میدان پارک شهر-روبروی کانون پرورش فکری کودکان -اداره تعاون سابق
تلفن : ۵۷۴۸۱۹۱۱
ایمیل : info @ttog.ir


 

  مشخصات فردی

  نام
  نام خانوادگی
  نام پدر
  شماره شناسنامه
  کد ملی
  تاریخ تولد
  ایمیل
  شماره تماس

  وضعیت تحصیلی

  رشته تحصیلی
  آخرین مدرک تحصیلی
  دانشگاه محل تحصیل

  وضعیت اشتغال

  محل کار
  پست سازمانی
  سابقه کار

  وضعیت آموزشی

  دوره های آموزشی طی شده را نام ببرید
  خلاصه ای از سوابق مدیریتی، اجرایی، علمی و آموزشی خود را ذکر نمایید

  موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

  موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد