شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

برگزاری جلسه با حضور مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۷ تعدادی از اعضای هیات مدیره شرکت توسعه و عمران با حضور در دفتر جناب آقای دکتر اللهیاری مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان حضور یافتند و پس از ارائه گزارش جناب اقای دکتر اللهیاری با تاکید بر اینکه سیاست سازمان برای ایجاد مناطق گردشگری با شرکت های تعاونی می باشد به معاون توسعه و سرمایه گذاری جناب آقای امینی ابلاغ فرمودند در اسرع وقت پس از تکمیل پرونده نسبت به صدور مجوزهای مربوطه اقدام نمایند.