شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

برگزاری جلسه با حضور مدیر کل محترم تعاونی های خدماتی در وزارتخانه تعاون

در روز شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۰۵ تعدادی از اعضای هیات مدیره شرکت توسعه و عمران به اتفاق نماینده محترم شهرستان های گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ، رییس محترم اداره کار و کارشناس حقوقی ایشان در دفتر جناب اقای دکتر ناطقی مدیر کل تعاونی های خدماتی کشور حضور یافتند. در این جلسه که به درخواست هیات مدیره شرکت توسعه و عمران  شهرستان گلپایگان به منظور بهره مندی از پتانسیل ها و ظرفیت هایی که قانونگذار در تشکیل شرکت های توسعه و عمران شهرستانی مصوب نموده اعضای هیات مدیره دیدگاه های خود را در خصوص موارد قانونی پیش بینی شده در اساسنامه و راه های اجرایی کردن آنها بیان نمودند و در ادامه نماینده محترم ضمن اعلام حمایت همه جانبه نمایندگان محترم مجلس از تعاونی ها و بخصوص تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی خواستار ارائه نواقص و کمبود هایی که قانونگذار در تشکیل این تعاونی ها لحاظ نکرده شد تا بتوان در قالب یک طرح دوفوریتی به تصویب رساند . در ادامه جناب اقای دکتر ناطقی ضمن تقدیر و تشکر از اعضای هیات موسس و هیات مدیره شرکت در تشکیل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان و استقبال خوب مردم شهرستان در این شرکت قول مساعدت و همکاری در تمامی زمینه ها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شرکت را دادند و امادگی خود و وزارت خانه متبوع راجهت پیشبرد فعالیت های شرکت اعلام نمودند.