شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

برگزاری آزمون استخدام کارشناس روابط عمومی

آزمون استخدام کارشناس روابط عمومی روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۲/۳۰  با حضور ۱۷ نفر از متقاضیان برگزار گردید. لازم به ذکر است انجام مصاحبه در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۰ در محل شرکت انجام خواهد شد.