شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده(نوبت اول)

باسمه تعالی

بدینوسیله از نمایندگان محترم منتخب شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستانی گلپایگان دعوت بعمل می آید تا درجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت اول) که در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷ در محل سالن اجتماعات دبستان شهید احمدی واقع در خیابان شهید احمدی(پشت سالن هلال احمر )برگزار میگردد،حضور بهم رسانند

دستور جلسه: استماع گزارش هیات مدیره وبازرسان – طرح وتصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۴- تعیین خط مشی آینده شرکت با بهره گیری از فکر واندیشه نمایندگان محترم منتخب – انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل بازرسان برای یکسال مالی.

ضمنا به اطلاع میرساند متن کامل آگهی فوق الذکر در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ و نیز هفته نامه های صدای گلپایگان و نسل نو شهرستان گلپایگان  منتشر گردیده است.

امور اداری وروابط عمومی شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستانی گلپایگان