شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

آگهی استخدام

آگهی استخدام

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان در نظر دارد جهت انجام امور اداری و مالی شرکت نسبت به استخدام یک نفر نیروی انسانی مرد با حداقل مدرک کارشناسی حسابداری از طریق برگزاری آزمون و انجام مصاحبه استخدام نماید متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۹ آبان ۹۴ به دفتر شرکت واقع در گلپایگان – پارک شهر – روبروی کانون پرورش فکری کودکان (اداره تعاون سابق) مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است اولویت استخدام با سهامداران محترم می باشد.

دانلود فرم استخدام

 

 

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان