شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

آگهی استخدام کارشناس روابط عمومی

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی گلپایگان در نظر دارد جهت انجام امور روابط عمومی و اداری شرکت نسبت به استخدام یک نفر نیروی انسانی مرد با حداقل مدرک کارشناسی از طریق برگزاری آزمون و انجام مصاحبه اقدام نماید. متقاضیان میتوانند حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۲/۰۹ به دفتر شرکت، واقع در گلپایگان – پارک شهر – روبروی کانون پرورش فکری کودکان (اداره تعاون سابق) مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است اولویت استخدام با سهامداران محترم و رشته علوم ارتباطات اجتماعی می باشد.

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی گلپایگان