شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

آغاز عملیات اجرایی مجموعه تفریحی -گردشگری ترنگ

سایت پلان مجموعه-طراحی شده توسط شرکت طرح بوم آورد
تسطیح زمین پروژه به مساحت ۲٫۵ هکتار
اجرای نقشه طراحی شده توسط شرکت مشاور برروی زمین پروژه
کاشت نهال
جدول گذاری
اجرای استخر ذخیره آب جهت آبیاری مجموعه